Panawagan para sa Gawad KWF sa Pinakamahusay na Aklat sa Pag-aaral ng Wika

Panawagan para sa Gawad KWF sa Pinakamahusay na Aklat sa Pag-aaral ng Wika sa ika-34 National Book Awards. Tinatawagan ang mga awtor at pabliser na magpása ng kanilang nailimbag na aklat sa pag-aaral wika bilang mga nominasyon...

Read More