Magandang bukas para sa magandang prutas

  Ang Pilipinas ay pang-12 sa pinakamalaking industriya ng mangga sa buong mundo na may 12% ambag sa produksyon (FAO, 2012). Ang mangga din ang pangatlo sa mga importanteng prutas sa bansa base sa dami ng eksport sa...

Read More