Libreng WiFi sa mga 4th, 5th at 6th class na munisipalidad darating na – DOST

Maglalatag ang DOST ng 18,117 WiFi access points na parang “hotspots” sa mga plazang bayan, pampublikong aklatan, paaralan, mga rural health centers at iba pang publikong lugar sa mga 4th, 5th at 6th class na munisipalidad....

Read More