download

Kailangan mag-ingat ngayon, paalala ng SSS sa mga Miyembro at Pensionado, sa mga Online Fixers ngayon na naglilitawan ang mga ito. Hindi konektado at awtorisado ang anumang social media accounts at pages na nanghihingi ng bayad sa mga miyembro at pensyonado ng SSS, kapalit ng paggawa ng kanilang SSS account at sa pag-sumite ng kanilang mga aplikasyon sa mga benepisyo, tulad ng retirement at mga aplikasyon ng loan sa SSS.

Pinapayuhan din ang mga miyembro na ingatan ang kanilang SSS accounts sa mga mapanlinlang na mga indibidwal at siguruhin na lahat ng kanilang gagawing aplikasyon online ay sa pamamagitan lamang ng kanilang My.SSS accounts na maaaring i-access sa www.sss.gov.ph at SSS Mobile App.

Binabalaan din ng SSS ang mga online fixers na sila ay may kriminal at sibil na pananagutan dahil sa pagkuha ng mga mahalagang impormasyon at sapilitang paghingi ng kabayaran mula sa mga miyembro at pensyonado ng ahensya.

Ito ay paglabag sa Section 17 ng Batas Republika 11199 o ang SS Act of 2018 at may karampatang multa na aabot hanggang P5,000 o pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na buwan at maaaring umabot ng 1 taon, o parehong kaparusahan, depende sa magiging desisyon ng korte.

Bukod dito, ang paggamit ng online fixers ay labag din sa Batas Republika 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018.

Upang isumbong ang mga pinaghihinalaang nagsasagawa ng online fraud at mga online fixer, maaaring mag-email ang mga miyembro at pensyonado sa SSS Special Investigation Department sa fid@sss.gov.ph o magpadala ng mensahe sa alinmang social media accounts ng SSS gaya ng SSS Facebook page, “Philippine Social Security System,” Instagram account, “mysssph,” at Twitter account, “PHLSSS.” Hinihimok din naman sila na sumali sa SSS Viber Community, “MYSSSPH Updates,” upang makatanggap ng tamang impormasyon mula sa SSS.