Category: Lifestyle

Almost in the New Normal

BEAUTIFICATION: BEAUTIFICATION. Editha Lopez (standing, left), principal of P. Guevara Elementary School in Manila, supervises the school staff in painting the concrete barrier inside the compound as part of the beautification...

Read More

“Bagong Taon, Bagong Sigla”

Pagbati muna sa bagong taon mula sa programa Ito kasi ang unang pagsasahimpapawid sa taong bago na Tunay na kay tulin ng paglipas ng mga taon talaga Pero ang mahalaga ay naririto pa sa lupa at masigla Kaya mapagpalang bagong...

Read More
Loading