“Serye ng Tulang Dagdag Kaalam”

NI: PROF JD AGAPITO

image

Araw ng Kalayaan 2021

Ipagdiwang ang pagiging malaya
Nagagawa ang nais mali man o tama
Natapos na ang pagka-alipin ng bansa
Sa mga sumakop kung balikan sa gunita

Kaya ang araw ay isang pagpupugay
Sa mga nagbuwis nitong buhay
Sa mga kalaban noon kasi ay nagtagumpay
Kaya ngayon ay malaya na ngang tunay

Sa mga siglo siglong kay bilis lumipas
Iba’t ibang pangulo ang naranasang ganap
Samut-sari rin ang mga naganap
Pagiging masalimuot ng lipunan ay tiyak

Kaya di sadyang malaya sa mga suliranin
Dumating pa sa mundo itong Covid 19
Na siyang nagpabigat ng buhay natin
Lalo na sa mga dati pang maralita kung tutuusin

Pakikipag-kapwa at ang maigting na pagkakaisa
Tungo sa layuning bukas ay mas mapaganda
Sama samang ihanda ang mga kabataan tuwina
Upang ang kalayaan ngayon ay patuloy na madama

Kaya sa araw ng kalayaan ay ating ipangako
Gagawin nating sarili ay masigla at inspirado
Upang patuloy na makibaka dito sa ating mundo
Nananalig sa Diyos na kakasihan niya ang ating mga mabubuting plano

Salamat po,.Happiness❤️