“Bagong Taon, Bagong Sigla”

Pagbati muna sa bagong taon mula sa programa Ito kasi ang unang pagsasahimpapawid sa taong bago na Tunay na kay tulin ng paglipas ng mga taon talaga Pero ang mahalaga ay naririto pa sa lupa at masigla Kaya mapagpalang bagong taon sa inyong lahat Ang programang pinoy scientist ay nagpapasalamat Pagkakataong magbahagi ng impormasyon ay matitiyak Hanggat nilalaanan ninyo kami ng inyong mahalagang oras Kaya sa hapong ito ay ating pababatiin Walang iba kungdi ang 2 nating kalihin Una si Sec Fortunato de la pena ang uunahin Isunod natin ang sa Agrikultura at si Sec William Dar ang babanggitin Ang unang ahensyang may acronym na DOST Dept of Science and Technology Na patuloy na nagsisikap na mabuti Na ang S and T ay para talaga sa nakararami Ibig sabihin na ang siyensa at teknolohiya ay para sa mga tao Sa larang ng Agrikultura ay sobrang totoo Bunga ng pananaliksik ay susi para umasenso Maitaas  ang kalidad ng pamumuhay sa mundo Kaya naniniwala akong mas magiging mas masigasig Tulad ng iba pang ahensyang nagsisikap nang higit Na mga mandato sa kanila ay magawa at maihatid Sa mga taong nararapat na tumanggap ng mga services Muli sa ating mga kalihim na babati mamaya Kasabay ng lahat ng sa gobyerno ay tagapangasiwa Kasihan po tayong  lahat ng makapangyarihang manlilikha Na siyang sa ating mga tungkulin ay  mismong nagtalaga Salamat po.Happiness❤️❤️   JOSEPHINE...

Read More