Pagbati muna sa bagong taon mula sa programa

Ito kasi ang unang pagsasahimpapawid sa taong bago na

Tunay na kay tulin ng paglipas ng mga taon talaga

Pero ang mahalaga ay naririto pa sa lupa at masigla

Kaya mapagpalang bagong taon sa inyong lahat

Ang programang pinoy scientist ay nagpapasalamat

Pagkakataong magbahagi ng impormasyon ay matitiyak

Hanggat nilalaanan ninyo kami ng inyong mahalagang oras

Kaya sa hapong ito ay ating pababatiin

Walang iba kungdi ang 2 nating kalihin

Una si Sec Fortunato de la pena ang uunahin

Isunod natin ang sa Agrikultura at si Sec William Dar ang babanggitin

Ang unang ahensyang may acronym na DOST

Dept of Science and Technology

Na patuloy na nagsisikap na mabuti

Na ang S and T ay para talaga sa nakararami

Ibig sabihin na ang siyensa at teknolohiya ay para sa mga tao

Sa larang ng Agrikultura ay sobrang totoo

Bunga ng pananaliksik ay susi para umasenso

Maitaas  ang kalidad ng pamumuhay sa mundo

Kaya naniniwala akong mas magiging mas masigasig

Tulad ng iba pang ahensyang nagsisikap nang higit

Na mga mandato sa kanila ay magawa at maihatid

Sa mga taong nararapat na tumanggap ng mga services

Muli sa ating mga kalihim na babati mamaya

Kasabay ng lahat ng sa gobyerno ay tagapangasiwa

Kasihan po tayong  lahat ng makapangyarihang manlilikha

Na siyang sa ating mga tungkulin ay  mismong nagtalaga

Salamat po.Happiness❤️❤️

 

JOSEPHINE DIONELA-AGAPITO, DrPH

Associate Professor, Department of Biology, College of Arts and Sciences, University of the Philippines Manila

Padre Faura, Ermita, Manila

Tel. No. (632) 526-5861