Kalatas mula sa taga Pangulo para sa lahat ng Tagapamuno ng Sentral at mga Panrehiyong  Tanggapan ng komisyon, Lahat ng Presidente/ Tagapangulo ng mga Pampubliko at Prebadong Kolehiyo at unibersidad.

Paksang tatalakayin, partisipasyon sa Kongreso sa Pagpaplanong Wika, na gaganapin sa ika –5 hanggang ika-7 ng Agosto taong 2015 sa Sison  Auditorium,Tanggapan ng Panlalawigan, Lingayen, Pangasinan.

Nitong nakaraang Enero 14, 2015, alinsunod sa mga partikular na Probisyon ng Republic Act (RA) no. 7722 na kilala rin bilang Higher Education Act of 1994, malugod na ini-indorso ng tanggapang ito ang nasabing  aktibidad na inorganisa ng Komisyon ng Wikang Filipino,  ang suporta at partisipasyon ng mga kinauukulan sa mga aktibidad at programa kaugnay ng gawaing ito.

Ang Kongreso ay naglalayong mailahad at matalakay ang pag-unlad ang kasalukuyang sitwasyon ng wikang pambansa,  at makabuo  ng kongkretong solusyon at plano para sa wikang Filipino.

Ang pakikilahok ng mga opisyal, empleyado o estudyante mula sa mga prebadong kolehiyo at unibersidad ay BOLUNTARYO. Samantala,ang sino mang opisyal  o empleyado ng mga pampublikong  kolehiyo at unibersidad na nagnanais lumahok sa nasabing aktibidad ay pinaaalalahanan sa wastong paggamit ng  pondo ng gobyerno alinsunod sa administrative order No.103.

Para sa karagdagang detalye, reserbasyon at/o iba pang katanungan patungkol sa aktibidad na ito maaari makipag- ugnayan  sa tel. 736-2519 / 7362525, lokal 101 at sa kanilang email address jonaguarin@gmail.com.