image

Muli na namang nagkita-kita ang mga magkaka-eskuwela mula sa Cagayan Valley College of arts and trade (CVCAT) batch “69″ nitong nakaraang Pebrero 17, 2018, matapos na magbalik bayan ang isang batchmate na si Johnny Gabona mula sa America. Ito ang pang apat (4) ng beses na pagkikita-kita ng mga ng mag-aaral sa halos apat napung taon (49 yrs) o halos kulang kulang sa limang dikada (5)na, matapos na sila ay magtapos sa nasabing paaralan. Ang mga dumalo ay kinabibilangan nina: (babae)Wilma Tamaray, Josefina Langcay, Norma Furigay, Beatriz Caranguian, at Lita Banan. (lalake) Johnny Gabona, Greg Lasam, Willy Gumabay, Ador Pagulayan, Max Maltu, Petronilo Maribbay Jr, Lucio Dulin,Rico Calimag at Robert Bassig, (Dalawa ang wala sa larawan).