image

KASIBU, Nueva Vizcaya — Animnapu’t tatlong (63) agrarian reform beneficiaries ang kinumpirma ngayon na may-ari na ng lupa matapos nilang matanggap ang kanilang mga Certificates of Land Ownership Award (CLOA) mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) matapos ganapin rito ang isang simpleng seremonya ng pamamahagi.

Sinabi ni DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Dindi Tan na may kabuuang 111.75 ektaryang lupang sakahan ang naipamahagi sa 63 mga magsasakang-benepisyaryo.

“Ito lang ang unang hakbang patungo sa totoong repormang agraryo. Wala nang lugar para magutom sila. Nasa kanila na ang lahat ng mga mapagkukunan – ang kailangan lang nila ay linangin ang lupa at gawin itong produktibo,” sabi ni Tan.

Hinimok niya ang mga magsasaka na alamin ang iba`t ibang mga programa ng DAR na makakatulong sa kanila na maging matatag ang negosyo at madagdagan ang kanilang produksyon sa agrikultura. Kasama rito ang mga pautang na may mababang interes, mga pasilidad sa serbisyo, at iba pa.

Matapos tanggapin ang mga titulo, pinaalala sa mga magsasaka ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad, kabilang ang pagbabayad ng amortisasyon at mga buwis sa real estate.

Nag-iwan si DAR Municipal Agrarian Reform Program Officer Cesar Cortez ng tatlong puntos upang hamunin ang mga magsasakang-benepisyaryo: Una ang kanilang responsibilidad at obligasyon bilang mga benepisyaryo, pangalawa, dapat nilang mapagyaman ang lupa at panghuli, dapat nilang bayaran ang kanilang mga buwis.

“Alagaan ninyo ang biyayang ito mula sa pamahalaan. Gawin itong produktibo. Maraming programa ang gobyerno para sa mga magsasaka at ang pagsusumikap dito ay dapat na maging prayoridad ninyo. Pumunta sa aming mga tanggapan kung kailangan ninyo ng aming tulong tungkol sa inyong lupa,” pagtatapos ni Cortez.

image

DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Dindi Tan ipinagkaloob ang titulo ng lupa sa agrarian reform beneficiary sa Kasibu, Nueva Vizcaya.