“ Serye ng Tulang Dagdag Kaalaman”

Ni: Associate Prof. JD Agapito

image

“Paalala ngayong Pandemya”

Sa nagaganap na pandemya
Kalusugan ang nanganganib talaga
Yaman kasi ito ng bawat isa
Kaya sa buhay ay napakahalaga

Kaya pagkakaisa ang hinihiling
Tutukan ang kanikaniyang tungkulin
Pribado at pampublikong sektor natin
Mga ahensya,at institusyon sa lipunan natin

Ngunit sa mga indibidwal na kapasidad
Iyan ang talagang nararapat
Pagsunod sa mga pag- iingat
Ito ay pwedeng pwedeng iambag

Kaya banggitin ang apat na iniuutos
Sa paggamit ng Face mask at face shield ay sumunod
Maghugas ng kamay at dumistansya ng ayos
Huwag pumunta sa lugar na mga kulob

Dagdag pa rito ang pakikisalamuha
Kung di naman mahalaga ay wag na muna
Kung maaari ay talagang magpabakuna
Alagaan ang sarili at kumain ng masusustansya

Sa huli mahalagang alagaan din ang isip
Iwasan ang sobrang mabahala sa Covid
Gumawa ng bagay ayon sa inyong interes
Manalangin at patuloy na patibayin ang sa Diyos ay pananalig

image

 

 

image