“Serye ng Tulang Dagdag Kaalaman”

Ni: Associate Prof. JD AGAPITO

image

“Araw ng mga bayani” August 30, 2021

Alalahanin ang nagbuwis ng buhay
Noon at maging ngayon na puno ng lumbay
Dahil sa salot na virus at siyang kaaway
Sadyang mahirap ang sa mundo ay mabuhay

Subalit may mga magigiting na mga bayani
Isinakripisyo ang kani kanilang mga sarili
Ambag ay di kayang sukating maigi
Dahil buhay nga ang kapalit ng pagsisilbi

Di mabilang ang mga bayaning iyon
Maging ang mga bayani ng kasalukuyang panahon
Di lang ang mga wala ng buhay noon
Marami pa ang nagseserbisyo magpahanggang ngayon

Kaya kung may Frontliners na tinatawag
May mga taong tulong nila ay di hayag
Sila rin ay mga bayaning matatawag
Dahil sa kanilang puso naroon ang habag

Habag sa kapwa tao at nais matulungan
Di alintana ang sa sarili ay kapahamakan
At naroroon ang tatak ng kagitingan
Diyos nawa ang bahalang sila ay suklian

Kaya sa araw na ito ay pinasasalamatan
Ang lahat na dahil sa pagtulong sarili ay kinalimutan
Maging ang patuloy na tumutulong sa kasalukuyan
Salamat sa puso ninyong tumitibok para sa kabutihan