image

Masisilayan ang eksibit hinggil sa Damdámin at Karanasan ng Mamamayang Muslim sa Bulwagang Romualdez ng Komisyon sa Wikang Filipino mula 19–30 Abril 2022.

Kabílang sa eksíbit ay ang mga banig, pinta, tela, instrumentong pangmusika, at iba pang kagamitang pangkultura ng mga Mamamayang Muslim na masisipat ang sining, kultura, at identidad.

Bukás sa publiko ang eksíbit at ipatutupad ang minimum health protocol sa nabanggit na eksíbit.  Sa mga nagnanais na bumisita sa eksíbit, maaaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa telepono bílang 85473188 o magpadala ng email sa komisyonsawika@gmail.com para sa mga tanong at paglilinaw.

image