image

Ang seaweeds ay isang uri ng halamang dagat na matatagpuan saan mang bansa sa Asya, kabilang na dito ang Pilipinas.

Kaya naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5- Regional Fisheries R&D Center o BFAR 5-RFRDC lalo pang pinag ibayo ang produksiyon, pananaliksik at pag-aaral sa halamang dagat o seaweeds na ito, para maiangat sa merkado at may mapagkukunan ng kanilang ikabubuhay ang mga mangingisda ganon din ang mga kababayan natin na may maliliit na negosyo.

Maraming gamit ang seaweeds o halamang dagat bukod sa pwedeng kainin ito, pwede rin itong gawing fertilizer o pataba sa pananim, ihalo sa pagkain ng mga hayop, sangkap sa pampaganda, at marami pang iba ang pupuwedeng paggamitan nito.

May ilang uri pa ng halamang-dagat ang masaganang tumutubo sa ilang probinsya sa Bicol ito ay ang: Eucheuma (u-kyu-ma), Gracilaria (gra-si-lar-ya), Caulerpa (ko-ler-pa), Gelidium (je-lid-yum), at Kappapychus (kap-pa-pikus).

Dahil sa pag-aaral, nakagawa na ng mga produkto mula sa mga nabanggit na uri ng halamang -dagat  ang mga negosyante natin, tulad ng crackers, chips,  spicy noodles, cookies, marshmallows, jelly flan, pickles, sauce, juice, at ice candy at maraming iba pa.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa seaweeds, maaaring makipag-ugnayan kay Ginang Aida S. Andayog sa numerong 0-5-4-2-2-8- 0-8-3-9 o magpadala ng mensahe sa kanyang email na asandayog@yahoo.com (a-s andayog at yahu dot com) o rfrdc5@yahoo.com (r-f-r-d-c-5 at yahu dot com). At para naman sa iba pang mga research at technology, i-like lamang ang opisyal na Face-book page ng D-A BAR sa fb.com/DABAROfficial (f-b dot com slash d-a bar official)

imageimage

image