“Serye ng Tulang Dagdag Kaalaman”

Ni:JD Agapito
image
(Photo credit Muksin A. Ahmad)

“Mag- punla tayo”
Ang larawang nais kong sa tula ay itampok
Tungkol ito sa isang paraang epektibong lubos
Kahit pa sabihing di agad bunga ang kasunod
Siguradong de kalidad kung sa puso naluklok

Ibig kong sabihin ay ang pagpupunla ng binhi
Binhi ng karunungang ipapasa sa salinlahi
Tunay na pagkalingang sisibol at lalaki
Hanggang magka-ugat at maging matibay na haligi

Kaya ang mga batang nakikita sa larawan
Kasama ang wildlife o bird photographer kung tagurian
Ipinaaalam niya gamit ang lenteng kagamitan
“Bird watching sa ingles” ang gawain pong iyan

Mamamalas sa mukha ng ating mga bata
Bukod sa pagkamangha ay tuwang tuwa
Dahil kung mamasdan mga ibong naggagandahan
Tiyak na iisipin nilang di dapat mawawala dito sa sanlibutan

Maigsi lang ang tula subalit malalim
Ang nais kong ipahiwatig kung inyong babasahin
Sa mga puso ng batang musmos ay doon natin itanim
Itong pagkalinga sa kalikasang biyaya ng Diyos sa atin

(Pati na rin ang kagandahang asal na siyang napakahalaga sa buhay)
Salamat po.Happiness❤️