image

Pagbati sa mga nagwagi mula sa 3,983 na lahok para sa Tula Táyo 2021. Magpadala lámang email sa rrcagalingan@kwf.gov.ph

para sa detalye hinggil sa gantimpala. Maligayang pagtatapos ng Buwan ng Panitikan sa lahat!

Diyona

1. ”Diona sa Pandemya” ni Sigrid A. Fadrigalan

2. “Katig” ni Dara Kulot

3. “Ayuda” ni Daniel A. De Guzman

4. “Payaso ng Palasyo” ni Egor Aya

5. “Ayuda at Social Distancing” ni Ro Nald

6. “[Senovac]” Kim Pillo

7. “aba ginang corona” ni Shaira

8. “Kalam” ni Franco Coralde Sangreo

9. “Palimos” ni Ryan Berania Andaya

10. “Tila Takot Mahawa” ni Jhio Jan A. Navarro

Dalít

1. “II. sa Mga Pukot na Dalit sa Nilulumot na Bangka” ni Edgar Ramizo Tamayo Jr.

2. “Dasal” ni Manuel Abis

3. “Regalo” ni Francisco Rey A. Monteseña

4. “Walang Panlasa” ni Ferdinand Bajado

5. “Raket” ni Christine Marie Lim Magpile

6. “Sikmura” ni Ulang Rowell

7. “Plasebo” ni John Mark Jacalne

8. “Dalit ng Sinovac” ni Jayson Cruz

9. “Pagitan” ni Melody Lordy Vasquez

10. “Bakuna” ni Precioso M. Dahe Jr

Tanaga

1. “Bakuna” ni Shur Mangilaya

2. “Kandilang Tanglaw” ni Poydee Eusebio

3. “Titser na si Nanay” ni Arnold Valledor

4. “Protocol” ni Darwin King Cinco

5. “Pagtutulungan sa Disyerto”ni Paul Vincent Gultiano

6. “Tarpaulin” ni Robie Liza Fulay

7. “WFH to No Home” ni Leo Arca Tolentino

8. “Ngiti” ni Limuel Rae F. Demo

9. “Diyos Ko! Diyos Ko! Eleksiyon na Naman Muli” ni Séjo Alriz

10. “Middleclass” ni Carl Fernando