14040201_1093797977357348_7002646960602596047_n

Si Joey Leviste ay may akda ng librong “ If the Philippines had a Lee Kwan Yew” na kamakailan lamang inilungsad ang nasabing libro. Madalas na pinag-uusapan na dapat ang Filipinas ay may isang malakas at matapang na namumuno na katulad umano ni Singaporean prime minister Lee Kwan Yew. Ang nasabing libro ay sinulat bago pa man maupo si President elect Rodrigo Duterte sa kanyang puwesto.

Kamakailan, iniupo ni President Duterte si Leviste bilang private sector member of the Governing Council ng Department of Science and Technology-Philippine Council for Agriculture Aquatic and Natural Resources Research and Development (DOST-PCAARRD), kasalukuyan din siyang Chairman of OceanaGold’s wholly-owned subsidiary company in the Philippines, resident Representative of the Australia-Philippine Business Council at Director ng Chamber of Mines of the Philippines.

Dati nang nanilbihan si Leviste bilang Secretary-General sa opisina ng Prime Minister ng Filipinas, naging Deputy Minister of Trade and Industry, naging Executive Director of the National Council on Integrated Area Development (NACIAD), Chairman of the Philippine Overseas Construction Board (POCB), Executive Diretor of the Energy Development Board(EDB), at naging Chairman ng Philippine Pacific Economic Cooperation Committee(PPECC).

Editor din si Leviste ng librong “Pacific Lake: Philippine Perspective on a Pacific Economic Community”, may akda ng librong “Food for Thought on Agricultural  Strategies for Developing Countries”, at “Transitions, Essays on the Philippines and the Pacific Rim.”

Nagtapos si Leviste ng Kursong Bachelor of Arts  in Economics sa Ateneo de Manila University,  nag Master of Arts  in Economics sa Fordham University, at kumuha rin ng MBA sa International Business at Columbia University sa New York City. Nabigyan si Leviste ng Doctorate degree in humanities, honoris causa ng Nueva Vizcaya State University sa pagiging social civic, community work at Chairrman ng OceanaGold Philippines.(Click picture below to enlarge)

13906963_1093799530690526_6755177474914783909_n13934627_1093799580690521_5766837893950135696_n14022284_1093798244023988_2770626766249578617_n