Pinagtibay, Kapasiyahan para sa Wika ng Seguridad ng Kaligirin

PINAGTIBAY ANG KAPASYAHANG GAMITIN ANG WIKANG PILIPINO KATUWANG ANG WIKANG KATUTUBO SA MGA PROGRAMA, PROYEKTO AT AKTIBIDAD NG MGA PAMAHALAANG MAY KAUGNAYAN SA PAGHARAP SA PAGBABAGONG KLIMA, AT MGA KAUGNAY NA USAPIN, ang...

Read More