Ang hipon bilang isang high-value na commodity ay isa sa pangunahing industriya sa Pilipinas. Ang hipon ay nangangailangan ng malawakan at masistemang impormasyon para sa ibayong oportunidad mula dito.

Ang aklat na ‘Biotechnological Advances in Shrimp Health Management in the Philippines’ na pinagsama-samang mga pananaliksik sa hipon ay isinulat upang magkaroon ng napapanahong impormasyon tungkol sa shrimp biotechnology.

Binubuo ito ng 10 kabanata na isinulat ng iba’t-bang eksperto sa hipon. Nakasaad dito ang mga talakayan kaugnay ng industriya ng hipon, kumpletong dokumentasyon at pamamahala ng mga sakit gaya ng sanhi ng viral pathogens, at ang posibleng biotechnological interventions na maaring magamit para sa magandang pangangalaga ng aquaculture.

Nilalaman din nito ang molecular approaches para madaling maintindihan ang immune system ng hipon at ang biotechnological interventions para sa pag-unlad ng industriya ng hipon.

Ang aklat na ito ay resulta ng Shrimp Biotechnology Program na pinondohan ng Department of Science and Technology o D-O-S-T upang makatulong sa mga ngangailangan

nito gaya ng mga siyentista, nag-aalaga ng hipon, aquaculturists, mananaliksik, at mag-aaral. (Liza R. Gutierrez, DOST-PCAARRD S&T Media Service)