Pinaalalahanan ng Social Security System (SSS) ang mga miyembro nito na nag-apply sa Loan Restructuring Program (LRP), lalo na ang mga magbabayad ng full payment, na bayaran ito ngayon o di kaya bukas- Mayo 27- sa alinmang Bayad Center.

Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc, ang mga miyembro na piniling bayaran ng buo ang kanilang restructured loan ay kailangang bumalik agad sa SSS branch kung saan nila ipinasa ang kanilang LRP application.

“Kung inyo pong matatandaan, tinanggap pa rin ng SSS branches ang mga LRP applications noong Abril 28 at Mayo 2 dahil sa kalituhan mula sa deklarasyon ng ilang special non-working holiday bago ang naitakdang deadline ng ating condonation program. Pinayuhan ang mga nag-apply Lahat nang nag-sumite ng aplikasyon ay hiningan ng kanilang contact numbers upang matawagan ng mga SSS employees at ipaalam ang istatus ng kanilang aplikasyon,” ani ni Dooc.

“Para po sa ating mga miyembro na hindi nakatanggap ng paalala hanggang ngayon, mangyari po lamang na bumalik kaagad sa SSS branch kung saan ninyo isinumite ang aplikasyon upang malaman ng estado ng inyong LRP application upang mabigyan kayo ng sapat na panahon para mabayaran ang inyong mga obligasyon,” idinagdag pa niya.

Ipinatupad ng SSS and LRP mula noong Abril 28, 2016 hanggang Abril 27 ngayong taon upang tulungan ang mga miyembrong may utang sa SSS na mabayaran ang kanilang overdue loans.

Ayon sa SSS, lahat ng LRP applications na tinanggap mula Abril 27 hanggang Mayo 2 ay epektibo ng Abril 27.

Ibig sabihin, lahat ng pumili na bayaran ng buo ang kanilang utang sa SSS ay mayroong hanggang Mayo 27 upang bayaran ito. Para naman sa mga pumili ng installment term, ang unang buwan ng amortisasyon ay Mayo 2017 at ang deadline ng unang amortisasyon ay sa Hunyo 10.

“Dahil ang Mayo 27 ay papatak ng Sabado, maaaring magbayad ang aming mga miyembro sa Bayad Centers na tumatanggap ng SSS loan repayments kahit Sabado, Linggo at Holiday,” ani ni Dooc.

Idinagdag pa niya na ang mga magbabayad sa susunod na araw o sa Lunes, Mayo 29, ay past due na. Kapag hindi nakabayad sa LRP sa itinakdang panahon, mawawalan ng bisa ang LRP application.

Hanggat hindi pa nababayaran ng buo ng miyembro ang kanyang pagkakautang, hindi siya maaaring mag-avail ng ibang SSS short-term loans tulad ng salary at calamity loans at educational assistance loan. Maaari lamang siyang makinabang sa pribilehiyong mangutang sa SSS pagkatapos ng anim na buwan mula sa pagbabayad ng buo ng restructured loan.

Batay sa datos nitong Abril, nakakolekta na SSS ng halos P3.3 bilyon mula sa mahigit 824,155 miyembro na nakinabang sa LRP isang taon mula nang ito ay ialok sa mga miyembro.