The Social Security System (SSS) advises its members that the start of registration for the SSS Personal Equity and Savings Option (SSS PESO) Fund this December has been postponed until further notice, while enhancements are underway.

The SSS Peso Fund program, is a voluntary and tax-free investment that allows members to accumulate bigger savings at retirement.

For program details and other inquiries email member-relations@sss.gov.ph or call the SSS Hotline (02) 924-6446 to 55.

Registration sa SSS PESO Fund Ipinagpaliban

Pansamantalang ipinagpaliban ng Social Security System (SSS) ang simula ng pagtanggap ng aplikasyon sa SSS Personal Equity and Savings Option (SSS PESO) Fund ngayong Disyembre habang inaayos pa ang Information Technology (IT) system nito.

Abangan ang anunsyo ng SSS sa simula ng registration sa SSS PESO Fund.

Ang SSS PESO Fund program ay isang boluntaryo at tax-free investment na nagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro na makapag-ipon ng mas malaki para sa kanilang pagreretiro.

Makipag-ugnayan sa SSS Hotline (02) 924-6446 to 55 o mag-email sa member_relations@sss.gov.ph para sa mga detalye ng SSS PESO Fund at iba pang katanungan dito. (SSS Media Affairs Department)