IN MEMORY OF THE 44 FALLEN PNP-SAF HEROES, na napatay sa madugong engkuwentro sa Maguindanao kamakailan. Nag alay ng dasal  sina Rep. Sonny  Belmonte,  Leopoldo Bataoil 2nd. District Pangasinan, Rep. Emil Ong at  ang mga empleyado ng Kongreso at  miyembro ng  AFP at PNP.  (Photo  By:  Robert  Gines)