Panibagong 1,800 ang magiging miyembro ng Social Security System (SSS)  kada taon matapos i-accredit nito ang tatlong (3) kooperatiba para maging partner agents sa pangongolekta ng kontribusyon ng mga miyembro at pagbibigay ng iba pang social security services.

“Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga kooperatiba upang mabigyang pagkakataon ang mga Informal Sector Workers na maging miyembro ng SSS,” ayon kay Ma. Nympha M. Ragel, Department Manager III ng Cooperatives and Informal Sector Department.

Ang mga bagong kooperatibang ito ay ang Maragusan Growers Multi-Purpose Cooperative (MAGROW MPC) sa Compostela Vallety; Abra Diocesan Teachers and Employees Multi-Purpose Cooperative (ADTEMPCO) sa Abra; at ang Center for Agriculture and Rural Development (CARD), Inc. sa Laguna.

Sa kabuuan, mayroong 956,581 miyembro ang tatlong kooperatibang ito na nais ng SSS na sakupin bilang self-employed members.  Aabot sa P6.5M kontribusyon ang makokolekta ng SSS kada taon mula sa mga ito.

Ang mga kooperatibang ito ay may kapangyarihang mangolekta ng social security contributions, member loan at housing loan amortizations, miscellaneous payments pati na rin ang pagpili, pagproseso at pagtanggap ng mga dokumento sa mga gustong maging miyembro ng SSS.

“Mahigpit ang accreditation procedure ng SSS sa mga partner agents.  Kailangan ay rehistrado sila sa tamang regulatory body o government agency at pumasa sa financial criteria na itinakda ng SSS.  Kailangan din na ang mga kooperatiba o asosasyon ay tatlong taon nang operational bago mag-file ng application para sa SSS accreditation. Dapat din ay rehistrado sila sa SSS bilang employer-member,” dagdag ni Ragel.

Magtatalaga ng mga SSS Account Officers para i-monitor ang mga kooperatibang ito at siguruhin na ang mga kontribusyon ng mga miyembro ay naipapasok sa SSS kada buwan.

Sa ngayon, umaabot na sa 55,438 ang mga miyembro ng SSS mula sa 30 kooperatiba na inaccredit noong Disyembre 2014.  Tinatayang P19.25M ang kinolekta ng SSS mula sa mga bagong miyembro nito mula sa mga nasabing kooperatiba.