SSS walang planong magtaas ng buwanang kontribusyon

Nilinaw ng Social Security System (SSS) na wala itong plano na itaas ang kasalukuyang buwang kontribusyon sa nalalapit na panahon.

Sinabi ni SSS President and Chief Executive Officer Emilio S. De Quiros, Jr. na ang mga balitang umiikot ngayon tungkol sa planong pagtataas ng kontribusyon ng SSS ay maaaring nagmula sa paglabas nito ng resulta ng pag-aaral sa epekto ng P2,000 dagdag na pensyon na panukala sa ilalim ng House Bill 5842.

Ipinakita sa pag-aaral ng SSS na nangangailangan ng karagdagang kontribusyon o suporta mula sa pamahalaan ang pagpapatupad ng P2,000 dagdag na pensyon.  Bagkus, iigsi ng 13 taon ang buhay ng pondo ng SSS na magtatagal lamang hanggang 2029.  Sa ngayon, magtatagal ang pondo ng SSS nang 27 taon o hanggang 2042.

“Bagama’t kailangan ng karagdagang kontribusyon para humaba ang buhay ng pondo ng SSS, sinisiguro namin sa publiko, lalo na sa aming mga miyembro, na wala kaming ginagawang pagkilos ngayon para tumaas ang kontribusyon,” sabi ni De Quiros.

Paglilinaw sa performance-based bonus

Gayundin, sinabi ng SSS na tanungin ang Governance Commission for GOCCs (GCG) para sa anumang katanungan tungkol sa pagbibigay ng performance-based bonus sa mga opisyal at empleyado nito.  Ang GCG ang nagbabantay sa pagganap ng tungkulin ng mga GOCCs. Ito din ang nagbibigay ng permiso sa pagbigay ng performance-based bonus.

“Bukas sa publiko ang aming mga datos sa pananalapi at accomplishment reports na makikita sa aming website. Kumpirmado ito ng Governance Commission for GOCCs.  Patunay ang mga ulat na ito ng patuloy naming pagpapaunlad ng benepisyo para sa aming mga miyembro at pensyonado habang sinisigurong malakas ang pondo ng SSS,” sabi ni De Quiros.