Binayaran na ng Social Security System (SSS) ng Employees’ Compensation (EC) funeral benefit ang 67 sa 74 kaanak ng mga biktima ng sunog sa Kentex Manufacturing Corporation sa Valenzuela City noong nakaraang buwan. Gayundin, siyam sa kanila ang nakatanggap ng SS funeral benefit.

Nagkakahalaga ng P20,000 ang EC funeral benefit para sa pagkamatay sanhi ng trabaho samantalang P20,000 naman ang SSS burial benefit ipinoproseso na din ngayon.

Pito na lamang na claim sa EC funeral benefit ang ipoproseso ng SSS. Tatlo sa bilang na ito ay hindi matunton ang mga kaanak, dalawa ang magsusumite ng birth certificate o ID para kilalaning sila ang benepisyaryo ng namatay, isa ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa SSS at ang isa ay kamag-anak ng may-ari ng Kentex at hindi pa nagpapasa ng claim application sa SSS.

Sa 74 biktima ng sunog sa Kentex, 33 ang walang rekord sa SSS kaya kinailangan pang magtalaga ang  ahensya ng SSS number at date of coverage sa bawat isang nasawing manggagawa.

“Pinuntahan namin ang bawat pamilya ng mga biktima para matukoy namin agad kung sino-sino ang kanilang mga benepisyaryo. Ginamit naming batayan sa paghahanap ng mga pamilya ang masterlist na mula sa Local Government Unit (LGU) ng Valenzuela City,” ayon kay Senior Vice President Jose Bautista ng NCR Operations Group.

Ang masterlist ang nagsilbing death certificate ng 74 biktima ng sunog sa Kentex. Nakapaloob dito ang pangalan, tirahan, at pangalan ng asawa o kaanak ng mga nasawi.

Noong June 8, 2015 ay inaprubahan ng Social Security System ang espesyal na polisiya para sa pagproseso ng benefit claims ng mga biktima ng Kentex. Sa ilalim ng SSS Commission Resolution No. 444 S-2015, ay pinawalang bisa nito ang pangkaraniwang polisiya na apat (4) na taong waiting period para sa “Presumption of Fact of Death”. Ibig sabihin, sa kaso ng mga biktima ng Kentex, hindi na kailangang hintayin ang apat na taon para mapatunayang patay ang isang miyembro bago maproseso ang burial benefit.

Susunod namang iproseso ng SSS ang death benefit para sa kaanak ng mga biktima ng Kentex. Ang halaga ng death benefit ay depende sa bilang ng kontribusyong inihulog ng miyembro sa SSS. Kung nakapaghulog ng 36 buwanang kontribusyon sa SSS ang miyembro ay tatanggap ng buwanang pensyon ang kanyang mga benepisyaryo at lump sum benefit naman kung kulang sa 36 buwan ang kanilang kontribusyon.