Sa labas man ng bansa maaari nang mag-apply ng Social Security System (SSS) membership number ang mga Overseas Filipino Workers (OFW), sa pamamagitan ng SSS Website (www.sss.gov.ph) para sa kanilang pagreretiro.

Ayon kay Judy Frances See, SSS Senior Vice President ng Accounts Management Group at Concurrent Head ng International Operations Division, ang online issuance ng social security o “SS” number para sa mga OFWs at iba pang mga empleyado, ay bahagi ng website enhancements na ipinapatupad ng ahensya.

“Noon, kailangang personal na pumunta ang mga empleyado sa alin mang sangay ng SSS para personal na mag-apply ng kanilang SS number, kaya hirap ang OFWs na makakuha ng SS number bago umalis ng bansa. Nawawalan sila ng pagkakataon na mag-ipon para sa kanilang pagreretiro habang nagta-trabaho sa ibang bansa. Ang online issuance ng SS number ang sagot sa problemang ito,” sabi ni See.

Ang nakuhang SS number mula sa online facility ay maaari na ring gamitin para magbayad ng kontribusyon. Bilang espesyal na konsiderasyon, may extended payment at deadlines na inilaan ang SSS para sa mga OFWs. Maaaring bayaran ng OFWs ang  kanilang kontribusyon mula Enero hanggang Disyembre anumang araw sa loob ng taong kasalukuyan. Samantala, ang kontribusyon mula Oktubre hanggang Disyembre ng taong kasalukuyan ay tatanggapin hanggang January 31 ng susunod na taon.

“Maaari ring gamitin ng mga OFWs ang kanilang SS number para sumali sa Flexi-Fund Program ng SSS. Ito ay isang voluntary provident fund para sa mga miyembrong OFW na nagbabayad ng kanilang buwanang kontribusyon batay sa kanilang idineklarang buwanang kita na hindi bababa ng P16,000. Ang Flexi-Fund savings ay karagdagang paraan na makapag-ipon para sa kinabukasan maliban sa regular na programa ng SSS,” dagdag ni See.

Anumang halaga na hindi bababa sa P200 na sobra sa ibinayad para sa buwanang SSS contribution ay awtomatikong mapupunta sa Flexi-Fund savings. Halos 47,000 OFWs ngayon ay may aktibong SSS Flexi-Fund accounts at ang kanilang kabuuang ipon o member’s equity ay umaabot sa P508 milyon.

Ayon pa kay See, ang pagkuha ng SS number online ay may dalawang bahagi. Sa unang bahagi, kailangang ilagay ng OFW ang kanyang kumpletong pangalan, araw ng kapanganakan at email address. Titiyakin ng web system kung wala pang SS number ang nag-apply na OFW at ipapadala sa kanyang email address ang resulta ng beripikasyon.

“Kapag pumasa sa unang bahagi ng aplikasyon, hihingin ng web system ang iba pang personal na detalye ng aplikante katulad ng pangalan ng mga bepisyaryo, tirahan, civil status at contact information. Pagkatapos ay ipapadala sa email  address ng OFW ang kanyang SS number,” ayon pa kay See.

Ang SS number na inisyu online ay “temporary” hanggang makapagprisinta ng iba pang dokumento ang OFW katulad ng birth o baptismal certificate o valid passport sa alinmang sangay ng SSS sa loob at labas ng Pilipinas. Kapag permanente na ang SS number, maaari nang mag-apply ang OFW ng mga benepisyo sa SSS, loans at maging ng Unified Multipurpose Identification (UMID) card.

“Ang mga empleyadong mayroon ng SS number dahil nagka-trabaho na sila dati dito sa Pilipinas ay hindi na kailangan pang kumuha ng panibagong SS number bilang OFW. Bawat SSS member, kasama ang mga OFWs, ay dapat isa lang ang SS number para maiwasan ang problema sa kanilang membership records,” giit ni See.

Kung may mga katanungan tungkol sa online issuance ng SS number at iba pang programa sa SSS, maaaring idulog ito sa OFW Contact Service Unit sa numerong 364-7796 o 364-7798, Lunes hanggang Biyernes mula alas-6 ng umaga hanggang ala-10 ng gabi (oras sa Pilipinas). Maaari ding magpadala ng email sa ofw.relations@sss.gov.ph o mag-post ng tanong sa SSS Facebook page (https://www.facebook.com/SSSPh).