Maaari nang magbayad ang Social Security System (SSS) members ng kanilang buwanang SSS kontribusyon at bayad para sa salary at real estate loans gamit ang Globe GCash, ito ay isang virtual wallet service ng Globe Telecom para sa mga transaksyong pinansiyal ng mga registered users gamit ang cellphone.

Ayon kay SSS Officer-in-Charge ng Service Delivery Department Renato N. Malto, maaaring magbayad ng contributions at loans ang SSS members na rehistrado bilang self-employed o voluntary, kasama na rito ang mga non-working spouses, overseas Filipino workers (OFWs), mga magsasaka at mangingisda.

“Nagbibigay ng mabilis, conveniente at hassle-free na paraan para sa pagbayad ng SSS contributions at loans ang GCash sa pamamagitan ng pagpapadala ng GCash ng text message sa SSS member bilang kumpirmasyon na natanggap na ang bayad para sa SSS, at maipo-post ang bayad ng miyembro sa database ng SSS sa susunod sa araw,” ayon kay Malto.

Mayroong higit 9M self-employed at voluntary members ang SSS sa kasalukuyan sa bilang na 4.57 milyon sa self-employed at 4.64 milyon naman sa voluntary members kasama ang OFWs.

Kailangang may prepaid o postpaid Globe o Touch Mobile account ang SSS member para makapagbayad gamit ang GCash. Para magrehistro, i-dial ang *143#, piliin ang GCash, at ibigay ang kailangang personal data. Maaari ring i-download ang GCash mobile application at doon kumpletuhin ang pag-enrol.

“Sa bawat GCash transaction ay nangangailangan ng Personal Identification Number para siguraduhing secure ang pera ng miyembro sa kanyang mobile wallet. Walang transaction fee na babayaran ang miyembro para sa mga SSS payments gamit ang GCash,” ayon kay Malto.

Maliban sa SSS payments, maaari ring gamitin ang GCash para bumili ng cellphone load at maging para sa online shopping, funds transfer, at bills payment. Maaaring magdeposito ng pondo sa GCash account sa mga GCash outlets, o sa pamamagitan ng mobile phone banking at online bank transfers.

Maaaring magbayad ng kontribusyon bawat buwan o quarter ang mga self-employed at voluntary members, at ang payment deadline nila ay base sa ika-sampung numero ng kanilang social security o “SS” number. Kapag ang ika-sampung numero ay 1 or 2, ang deadline ng bayad ay sa ika-sampung araw makaraan ang applicable month o quarter; kapag 3 o 4, sa ika-labinglimang araw; kapag 5 o 6, sa ika-dalawampung araw; kapag 7 o 8, sa ika-labinglimang araw; at kapag 9 o 0, sa huling araw ng buwan.

“Mas maluwag ang payment deadline para sa mga OFW. Maaari nilang bayaran ang voluntary SSS contributions nila para sa Enero hanggang Disyembre nang kahit anong araw sa taong iyon, habang ang kanilang hulog para sa Oktubre hanggang Disyembre ay maaaring bayaran hanggang Enero 31 ng susunod na taon,” paliwanag ni Malto.

Maaaring bayaran ng mga self-employed at voluntary members nang advance ang kanilang SSS contribution, pero ito ay mabibilang lamang sa pag-kompute ng benepisyo at loan kapag lumipas na ang naturang buwan para sa nasabing kontribusyon. Hindi tinatanggap ng SSS ang bayad sa kontribusyon kapag lumipas na ang naturang deadline nito.

Samantala, ang pagbayad ng SSS loans ay buwanan ang schedule, at ang deadline ay nakabase rin sa ika-sampung numero ng SS number ng miyembro. May one percent penalty bawat buwan na sinisingil ang SSS kapag lampas na sa deadline ang pagbayad ng miyembro para sa loan.(SSS MEDIA AFFAIRS DEPARTMENT)