Isusulong ng komisyon sa Wikang Filipino ang Pambansang Summit sa Wika ng kalikasan at kaligtasan ng gaganapin sa 26-28 Oktuber 2016 sa Philippine High School of Arts, National Arts Center, Makiling, Los Baños, Laguna. Ito ay may temang “Tungo sa nagkakaisang boses at pagkilos para sa kalikasan at kaligtasan ng sambayanang Filipino”.

Ang Summit ay may dalawang bahagi: 1) Pre-summit sa 26 Oktubre; at 2) Summit proper sa 27 Oktubre 2016. Sa 26 Oktubre 2016, magkakaroon ng presentasyon ng mga katutubong kaalaman na may kaugnayan sa kalikasan at kaligtasan. Kung kaya’t magalang na hinihiling na maghanda kayo ng katutubong kaalaman/salita/katawagan ng inyong pangkat/tribu para sa gawaing ito.

Ang summit na ito ay dadaluhan ng 200 kinatawan ng mga pangkat etniko na magmumula sa iba’t ibang rehiyon ng bansa (100 elder at 100 kabataan). Mahalagang pagkakataon ito na malikom ang mga katutubong kaalaman hinggil sa kalikasan at kaligtasan ng kulturang Filipino tungo sa pagpapalakas ng nagkakaisang pagkilos at boses sa diskursong kalikasan at pagbabagong klima. Ninanais ding mapalakas ang kamalayang pambansa tungo sa pagkakaisa at unawaan ng mga kulturang Filipino.

Inaayayahan ang lahat na makiisa sa gawaing ito. Para sa mga detalye, maari sumulat o tumawag sa telepono blg. 234-9855 o selpon blg. 0995-1764056 at hanapin si Evelyn Pateño.(PSciJourn MegaManila).