Nagpahayag ang Social Security System (SSS) ng pagsuporta sa mga mambabatas para sa makabuluhang batas sa pensyon upang masigurong tatagal ang pondo para dito.

Ayon sa bagong-hirang na Chairman ng Social Security Commission na si Amado Valdez, dating dekano ng University of the East College of Law, na sumusuporta ang pamunuan ng SSS sa pagtaas ng pensyon sa ilalim ng matibay na mekanismo para pondohan ito. Kasalukuyan itong pinag-uusapan sa Kongreso at Senado kasama ang mga eksperto ng SSS sa pag-aaral ng buhay ng pondo ng ahensya.

“Naiintindihan namin ang pangangailangan sa mas mataas na SSS pensyon.  Ngunit ang pagsasabatas ng across-the-board pension increase ng walang malinaw na sistema kung paano ito susuportahan ng pangmatagalan ay maaaring hindi sapat,” ayon pa kay Valdez.

Pinag-aaralan ng mga mambabatas ang 13 iba’t ibang panukalang batas na nasa Kongreso at panibagong anim na batas sa Senado patungkol sa pagtaas ng SSS pensyon.  Lahat ng mga batas ay walang probisyon ng panggagalingan ng pondo para sa karagdagang benepisyo na aabutin ng ilang bilyong piso kada buwan.

“Ang SSS ay isang defined-benefit system.  Ibig sabihin, ang kasalukuyang pondo ay nakalaan na para sa mga miyembro ngayon na maaaring makinabang sa anim na uri ng benepisyo batay sa mga kondisyon ng bawat isa.  Ang pagpaparami ng miyembro para tumaas ang koleksyon sa kontribusyon ay hindi pangmatagalang solusyon kaya mauubos ang pondo sa taong 2025 dahil ngayon pa lamang, ang pangkaraniwang balik ng bawat pisong kontribusyon sa SSS ay P16,” sabi ni Valdez.

Kapag ipinatupad ang P2,000 pagtaas ng pensyon, mangangailangan ng karagdagang P56 bilyon sa unang taon pa lamang para pondohan ang 12 buwanang pensyon at ika-13 buwanang pensyon para sa mahigit dalawang milyong pensyonado ng SSS.  Pangkaraniwang tumataas ng walong porsyento ang halaga ng pensyon na ibinabayad ng SSS kada taon sa loob ng nakaraang limang taon.

Batay sa resulta ng mga pag-aaral sa pondo ng SSS na ipinrisinta sa mga pulong ng mga mambabatas, inirekomenda ng SSS na itaas ang kontribusyon, magbigay ng subsidiya ang pamahalaan o di kaya ay pagsamahin ang dalawang opsyon na ito para pondohan ang karagdagang pensyon.

Hindi tulad ng Government Service Insurance System (GSIS) na 21 porsyento ang kontribusyon na inaaplay sa kabuuang sahod ng empleyado kada buwan, mas mababa ang kontribusyon sa SSS na 11 porsyento lamang ng maximum na sahod na P16,000.

Naniniwala si Valdez na batid ng mga mambabatas ang epekto ng pagbibigay ng napakataas na benepisyo nang walang katapat na pagkukunan ng pondo, na noon ay nagpaigsi sa 16 na taon na  lamang na buhay ng pondo ng SSS batay sa 1999 actuarial valuation.

“Mula 1980 hanggang 2002, nagtaas ang SSS pensyon nang hanggang 20 porsyento at 19 beses itong ipinatupad, mayroong mga taon pa na dalawang beses nagtaas ang pensyon, habang ang kontribusyon ay nanatili sa 8.4 porsyento sa loob ng 23 taon na naging sanhi ng pag-igsi ng pondo,” sabi ni Valdez, na nagbabala na huwag na sanang maulit ang mga pagkakamali noon.

Sinabi din ni Valdez na “Patuloy pa din kaming maghahanap ng mga paraan para mas mapaunlad ang mga sistema ng ahensya at mas maging maingat sa paggastos para mas makapagtabi tayo ng pera at makapagbigay ng mas mataas na benepisyo.”