Nilutas na ng Social Security System (SSS) ang 1,411 na reklamo mula sa 1,497 tawag na tinanggap sa 8888 Citizen’s Complaint Hotline mula Agosto hanggang Setyembre ngayong taon, na katumbas ay 94 porsyentong resolution rate.

Sa ilalim ng Executive Order No. 6, ang 8888 Hotline ay nagsisilbing feedback mechanism sa pagitan ng gobyerno at ang publiko. Dito idinudulog ng publiko ang kanilang mga katanungan at reklamo at ipinapadala ito sa mga ahensya ng gobyerno para sa agarang aksyon.

Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc, naitala ng ahensya ang mataas na buwanang resolution rates na 94 hanggang 100 porsyento sa mga naunang buwan ng implementasyon ng 8888 hotline.

“Dahil malaki ang bilang ng mga miyembro ng SSS membership na umaabot ngayon sa halos 34 milyon pati na rin ang pagtaas ng popularidad ng 8888 hotline, tumataas din buwan-buwan ang bilang ng mga reklamong ineendorso ng CSC mula dito. Ngunit hindi naman lahat ng natatanggap namin ay reklamo, nakakatanggap din kami ng pagbati mula sa mga tumatawag sa 8888 dahil nalutas ang kanilang inilapit sa SSS. Nakakatuwa ang ganitong feedback kaya’t ginagawa namin ang lahat upang mabilis kaming makatugon sa kanilang mga hinaing,” sabi ni Dooc.

Noong Nobyembre, isinumite ng CSC sa SSS ang 569 kaso mula sa 8888 hotline, mas mataas ito ng 55 porsyento kaysa 366 reklamong inendorso noong Oktubre.

Maliban sa 8888 hotline, bukas din ang iba pang service channels ng CSC gaya ng Contact Center ng Bayan at Public Assistance Office. Sa unang 11 buwan ngayong taon, tumanggap ang SSS ng kabuuang 2,219 reklamo mula sa tatlong pasilidad na ito kung saan 96 porsyento o 2,130 ay nalutas na.

“Ilan sa mga pangkaraniwang hinaing na isinasangguni sa CSC ay mga reklamo ukol sa mabagal na pagpoproseso ng claims at paglabas ng UMID (Unified Multipurpose Identification System) cards, gayundin ay mga klaripikasyon sa mga patakaran sa SSS at mga dokumentong kailangan sa pagproseso ng iba’t ibang benepisyo,” sabi ni Dooc.

Sinabi din ni Dooc ang plano ng ahensya na pauunlarin ang automation system at gawing simple ang mga patakaran upang pabilisin ang pagpoproseso ng claims, loans at iba pang transaksyon ng miyembro. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng SSS sa mga bangko at organisasyon upang pag-ibayuhin ang pagbibigay ng serbisyo.

“Naiintindihan din namin ang hirap na nararanasan ng mga miyembro kapag hinihingian sila ng karagdagang dokumento upang suportahan ang kanilang aplikasyon para sa benepisyo at iba pang claims. Kailangan ang mga dokumentong ito at ipinapatupad ang mga patakaran upang protektahan ang pondo mula sa mga pekeng claims,” paliwanang ni Dooc.

Ilan lamang sa mga prayoridad ng kasalukuyang pamunuan ng SSS ang pagtataguyod ng mas malakas na ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa database-sharing, kung saan pinahihintulutan ang SSS na direktang makuha ang mga datos sa mga opisina imbis na hingin pa ito sa mga miyembro.