Ideneposito na ng Social Security System sa mga partners banks ang halos P2.1 bilyon  para sa pagbabayad ng karagdagang P1,000 benepisyo sa mga pensyonado.

Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc maaari nang i-withdraw ng mga kwalipikadong pensyonado ang kanilang dagdag na benepisyo sa Biyernes, Marso 17.

“Malugod po naming ibinabalita sa ating mga pensyonado na maaari na nilang ma-withdraw ang March differential na dagdag P1,000 benepisyo sa kanilang mga bank account. Sa katunayan, ilan sa ating mga partner banks ay nag-credit na ng P1,000 benepisyo nang mas maaga pa sa naka-iskedyul na release date,” ani ni Dooc.

“Mahigit sa 2.1 milyong pensyonado ang makikinabang sa release na karagdagang benepisyo para sa buwan ng Marso. Nadagdagan pa ng mahigit 33,000 ang bilang ng mga regular na pensyonado para sa karagdagang P1,000 benepisyo ngayong Marso,” dagdag pa nito.

Sa mahigit P2.1 bilyon na nakatakdang ilabas bukas, halos P7.82 milyon ay matatanggap ng mga pensyonado sa pamamagitan ng tseke na ihahatid mismo sa kanilang mga bahay ng Postal Service Office.

Ayon sa SSS Office Services Department, and mga tseke para sa P1,000 karagdagang benepisyo sa buwan ng Marso ay naipadala na sa Quezon City Central Office noong Marso 9 at 10.

Naglabas na ang SSS ng mahigit sa P6.22 milyon para sa karagdagang P1,000 benepisyo para sa buwan ng Enero hanggang Marso 2017.

“Simula Abril, lahat ng regular na pensyonado ay makatatanggap na ng updated na pensyon. Ibig sabihin, awtomatiko nang may dagdag na P1,000 ang kanilang buwanang pensyon,” ani ni Dooc.

“Pero para sa ating mga pensyonado na nasa ilalim ng mga espesyal na kaso, mangyari po lamang na alamin ang mga partikular na petsang inilabas namin noong isang linggo,” dagdag pa ni Dooc.

Tinatayang maglalabas pa ng mahigit sa P6 bilyon ang SSS para bayaran ang differential ng mga pensyonado na nasa ilalim ng special cases.

Inanunsyo ng SSS na may may hiwalay na petsa para mai-withdraw ang P1,000 dagdag benepisyo para sa mga pensyonadong espesyal ang kaso.

Nakatakdang tanggapin ng mga pensyonadong may espesyal na kaso ang karagdagang benepisyo sa Marso 31, Mayo 12 at 26.

Ilan sa mga pensyonadong makatatanggap ng P1,000 benepisyo sa Marso 31 ay ang mga nasa ilalim ng Special Pension Systems kabilang ang death claim na higit sa isa ang tumatanggap ng pensyon at ang isa ay overpaid; benepisyaryo na may withheld share; pati na ang mga pensyonado na saklaw ng Bilateral Social Security Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa gayundin ang Portability Law.

Gayundin, ang mga pensyonado na nasuspende dahil sa hindi pag-report sa Annual Confirmation of Pensioners ngunit nakatakda nang tanggapin ang kanilang buwanang pensyon ngayong Enero hanggang Marso, ay matatanggap din ang dagdag benepisyo ngayong Marso 31, basta nakapag-report na sila sa SSS na ituloy ang kanilang buwanang pensyon.

Sa kabilang banda, ang mga retiree pensioners na nag-avail ng advance 18 months retirement pension mula Agosto 2015 ay makakatanggap ng P1,000 dagdag benepisyo sa Mayo 12 at saklaw nito ang mga natitirang buwan mula Enero 2017..

Ang mga pensyonado na may settled initial disability, death at retirement (DDR) claims mula Nobyembre 2016 hanggang Abril 2017, gayundin ang mga nag-file ng adjustment sa kanilang pensyon, ay maiwi-withdraw ang P1,000 dagdag benepisyo sa kanilang bank accounts sa Mayo 12.

Ang ibang uri ng pensyonado na nakatakdang makatanggap ng dagdag benepisyo sa Mayo 12 ay ang partial disability pensioners na hindi lalagpas sa 12 buwan ang nabayarang lump sum. Ang dagdag P1,000 kada buwan ay magsisimula ng Enero 2017 at sakop ang mga natitirang buwan ng kanilang disability pension

Ang mga pensyonado na kumuha ng tatlong buwan advance pension dahil sa bagyong Lawin at Nina noong nakaraang taon ay babayaran ng dagdag benepisyo sa Mayo 26.

Tanging 13,000 pensyonado na may hindi nabayarang loans ang hindi makakatanggap ng P1,000 dagdag benepisyo para mabayaran ang balanse ng kanilang utang sa SSS. Magsisimula silang makatanggap ng regular na pensyon kasama ang P1,000 dagdag benepisyo oras na nabayaran na nila ng buo ang kanilang utang.

Para sa mga tanong at paglilinaw, ang mga pensyonado ay maaaring tumawag sa SSS hotline sa numerong 920-6446 hanggang 55 o mag-email sa member_relations@sss.gov.ph.