Hinatulan ng dalawang korte sa Naga City ang isang ginang matapos na magpanggap bilang benepisyaryo ng mga namatay na miyembro ng Social Security System (SSS) para makakuha ng funeral at death benefits.
Kinilala ng Regional Trial Court ng Naga City si Merly Solano Balquin matapos magpanggap bilang benepisyaryo ng pumanaw na miyembro ng Social Security System (SSS) upang makuha ang death claim nito. Gayundin, hinatulan siya ng Municipal Trial Court (MTC) ng Naga matapos din na magpangap na ligal na asawa ng   kanyang kinakasama upang makuha ang funeral at death benefits sa ilalim ng SSS.
Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc nagpanggap si Balquin bilang Rosita S. Buena, ina ni Cesar S. Buena Jr., na pumanaw noong 2001. Muli siyang nagpanggap bilang si Rosita, asawa ng pumanaw na si Cesar Buena Sr, noong 2003 upang i-file ang death at funeral claims nito.
“Malinaw na layunin ni Balquin na dayain ang SSS sa pamamagitan ng pagpapanggap nang dalawang beses para lamang mapakinabangan ang mga benepisyo ng SSS. Ikinalulungkot namin na may mga taong gagawa ng ganoon para sa kanilang kapakinabangan kahit na ang dulot nito ay pasanin para sa SSS at sa mga tunay na benepisyaryo,” sabi ni Dooc.
Ayon kay Dooc, dahil sa pagpapanggap ni Balquin bilang ina ng nakababatang Buena, siya ay nahatulan ng paglabag sa RA 8282 o Social Security Act of 1997. Hinatulan siya ng anim na taong pagkakakulong, at ng multa na aabot sa P5,000.
Para naman sa pagpapanggap bilang asawa ng nakatatandang Buena upang kunin ang mga benepisyo nito sa pagpapalibing at pensyon, siya ay nahatulan ng paglabag sa RA 8282 na may kinalaman sa Article 172 ng Revised Penal Code. Hinatulan siya ng anim na buwang pagkakakulong, at ng multa na P500.
Ayon sa desisyon ng RTC, nagpanggap si Balquin bilang si Rosita ayon sa utos ni Buena Sr. Pinirmahan niya ang mga kailangang dokumento kasama ang Sinumpaang Salaysay, na kailangang pirmahan ng parehong magulang at i-file ang death claim application.
Habang dinidinig pa ang kaso, ibinalik ni Balquin sa SSS ang death claim na natanggap niya na halagang P6,000 na natanggap niya ng tatlong installments.
“Kahit naiintindihan namin ang pangangailangang pinansiyal ng pamilya dahil sa pagkamatay ni Buena Jr., hindi nabigyang-katwiran noon ang pagpapanggap ni Balquin upang makinabang sa benepisyo. Sa kabila ng pagbabalik ng pera na kanyang natanggap, siya pa rin ay may pananagutan dahil ang pagpapanggap ay ginawa bago siya nasampahan ng kaso,” sabi ni Dooc.
Sa pangalawang kaso, umamin si Balquin sa kanyang mga pagkakasala na madayang pagtubos sa benepisyo sa libing at madayang pagtubos sa benepisyo sa kamatayan na na-file sa MTC. Walang pagtutol na itinaas ang SSS kaya nahatulan si Balquin.
“Sana ay magsilbi itong babala sa lahat na ang pagpapanggap bilang iba upang makatanggap ng mga benepisyo ng SSS ay maaaring parusahan sa ilalim ng SS Act. Hindi namin pinahihintulutan ang pandaraya at sinisiguro namin na ang mga gagawa nito ay mapaparusahan,” sabi ni Dooc.
Sa ngayon, si Balquin ay umapela sa kaso kung saan siya ay nahatulan ng RTC.