Nakahanda ng ipatupad ng Social Security System (SSS) ang bagong Executive Order No. 33 na pinirmahan ni Pang. Rodrigo Duterte na pagtaas ng Employees’ Compensation (EC) funeral benefits ng mga manggagawa sa pamahalaan at pribadong sektor mula P20,000 ay P30,000 na, isang buwan mula sa publikasyon ng Implementing Rules and Regulations na gagawin ng Employees’ Compensation Commission (ECC).

“Isang buwan lamang po ang kailangan namin para gawin ang system adjustments para ipatupad ang karagdagang P10,000 sa EC funeral benefit. Kaisa ni Pang. Duterte ang SSS sa kanyang adhikain na tulungan ang mga pamilya ng mga manggagawang ang kamatayan ay sanhi ng kanilang trabaho,” ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc.

Binigyang diin ni Dooc ang isa sa probisyon ng EO na batay sa resulta ng actuarial studies ng SSS at Government Service Insurance System (GSIS), kaya ng State Insurance Fund (SIF) na pondohan ang pagtaas ng EC funeral benefits at hindi nito maaapektuhan ang katatagan ng pondo ng SIF. Gayundin, hindi kailangang magtaas ng kontribusyon para dito.

Pinangangasiwaan ng SSS ang Employees’ Compensation Program (ECP) na nagbibigay ng benepisyo sa mga manggagawang nagkasakit, naaksidente o namatay sanhi ng trabaho. Ibinibigay lamang ang benepisyo ng EC sa mga miyembrong may employer o amo. Tanging ang employer ang nagbabayad ng kontribusyon sa EC ng kanyang empleyado.

Nilagdaan ang EO noong July 17 at sinabi dito na “kailangang patuloy na itaas ang benepisyo sa ilalim ng Employees’ Compenstation Program (ECP) upang mas makatugon sa kapakanan at pangangailangan ng mga manggagawang nagkaroon ng kapansanan sa kanilang trabaho.”