Matatanggap na ng mahigit sa 2.2 milyong pensiyonado ng Social Security System (SSS) ang kanilang 13th month at pensiyon para sa buwan ng Disyembre simula ngayong araw hanggang Disyembre 8.

Ayon sa kay SSS President at Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc, ipinasok na sa mga bangko ang pondo para sa 13th month at December pensiyon simula pa noong Nobyembre 15 upang bigyan sila ng sapat na panahon na ipasok sa bank account ng mga pensiyonado ang kanilang 2 buwang  pensiyon. Ilan sa mga bangko ay nakapagbigay na ng 13th month at December pension simula noong Nob. 15.

“Pinakiusapan na po namin ang mga bangko na ibigay ang 13th month pension sa mga pensyonado nang hindi lalagpas sa Disyembre 8 habang iniwan namin ang  pagpapasya sa mga partner-banks kung kailan nila ilalabas ang regular na pensiyon nilang ngayong Disyembre kasi maaaring kasabay ito ng 13th month pension o ‘di kaya’y batay sa karaniwang iskedyul nang paglalabas ng regular monthly pension,” ani ni Dooc.

Ipinaalala rin ng SSS sa mga pensiyonado na ang basehan ng 13th month pension ay ang basic monthly pension, maliban sa dependent’s pension, kung mayroon man.