Mula sa kontribusyon ng mga miyembro at kita sa pamumuhunan kumita ang Social Security System (SSS) ng halos P200 bilyon noong nakaraang taon ng Enero hanggang Disyembre 2017.

Batay na rin sa unaudited financial performance ng pension fund, kumita ang SSS ng P200.5 bilyon noong 2017 na tumaas ng halos P26.04 bilyon mula sa P174.46 bilyon noong 2016. Ang naitalang kita ay mas mataas din ng 5.6 porsyento sa target na kita nito na P189.79 bilyon.

“Malugod naming ibinabalita na maganda ang estado ng ating pananalapi noong 2017 bunsod ng mas pinaigting na kampanya para tumaas ang koleksyon. Nagbunga ang pagsisikap ng pamunuan at mga empleyado ng SSS upang lakihan ang koleksiyon,” ani ni SSS President at Chief Executive Officer Dooc.

Sa kabuuang kita noong 2017, P159.72 bilyon ay mula sa koleksiyon ng hulog ng mga miyembro na tumaas ng 10.6 porsyento o P15.36 bilyon mula sa P144.36 bilyon na naitala noong 2016. Ang natitirang bahagi ng kabuuang kita na P40.78 bilyon ay mula sa kita ng investments na tumaas ng 35.5 porsyento mula sa P30.1 bilyon noong 2016.

Ang gastusin ng pension fund na binubuo ng benefits at operating expenses ay tumaas ng 26.5 porsyento sa P180.2 bilyon mula sa P142.46 bilyon na naitala noong nakaraang taon.

Noong 2017, umabot sa P170. 68 bilyon ang ibinayad sa benepisyo ng mga miyembro ng SSS. Tumaas ito ng 28.4 porsyento mula sa P132.98 bilyon noong 2016. Ang mga aktibong miyembro ng SSS ay maaaring mag-avail ng mga benepisyo sa panahon ng pangangailangan tulad ng pagbubuntis, pagkakasakit, pagreretiro, pagkabalda at pagkamatay.

“Noong 2017, tinupad ng SSS ang pangako ni Panguong Duterte na bigyan ng mas mataas na benepisyo ang mga pensiyonado. Naglabas tayo ng halos P33.5 bilyon na karagdagang pensiyon na ibinigay simula Enero 2017. Kaya naman ang ating gastusin na binubuo ng bayad sa mga benepisyo ng pensiyonado at miyembro at gastos sa operasyon ng SSS ay lubhang tumaas kung ikukumpara 2016 na wala namang karagdagang benepisyong natatanggap ang mga pensiyonado,” paliwanag ni Dooc.

Ang operating expenses ng ahensiya na bumubuo sa 5 porsyento ng kabuuang gastusin ay umangat ng bahagya sa P9.52 bilyon mula sa P9.48 bilyon noong 2016 ngunit mas mababa pa rin kaysa sa nakatakdang limitasyon sa gastusin ng SSS na nakasaad sa SSS Law.

“Ang operating expenses ng SSS noong 2017 ay higit na mababa kaysa sa halagang pinahihintulutan ng batas o Social Security Law of 1997. Ayon sa batas ng SSS, ang pension fund ay maaaring gumamit ng hanggang 12 porsyento ng kabuuang taunang koleksiyon mula sa kontribusyon at 3 porsyento mula sa iba pang kita nit,” ani ni Dooc.

“Patuloy naming pag-iigihan ang pagpapalawig ng mga benepisyo para sa mga miyembro habang sinisigurado na matatag ang pananalapi ng pension fund sa tulong na rin ng mga stakeholders, lalong-lalo na ng mga mambabatas na kasalukuyang pinag-aaralan ang nakahaing SS Charter Amendment Act nanakatakdang dinggin sa bi-cameral hearing ng Senado at Kongreso,” dagdag pa ni Dooc.