Matapos ianunsyo ng SSS sa publiko ang Loan Restructuting Program (LRP) noong Abril 28, nakapag-proseso na ang Social Security System (SSS) ng 20,953 LRP applications upang mabayaran nila ng mas magaan ang kanilang short-term SSS loans para hindi na manganib ang kanilang mga benepisyo dahil dito kinakaltas ang anumang utang sa SSS.

Sa loob lamang ng dalawang linggo tumanggap ang SSS Main Office ng 685 applications mula sa mga miyembro at magiging mga pensionado nito.

Bukas ang LRP sa mga member-borrowers na may utang sa SSS na hindi nabayaran nang anim na buwan o higit pa at nakatira o nagtatrabaho sa calamity area na idineklara ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng National Government. Maaaring sumali sa LRP hanggang Abril 27, 2017.

Tumatanggap ng LRP application ang anumang sangay ng SSS sa buong bansa. Kwalipikado rin sa loan restructuring ang mga miyembrong may date of contingency para sa death, disability or retirement (DDR) gayundin ang mga nakapagsumite ng naturang benefit claim sa panahong ipinapatupad ang LRP. Kailangan lamang pumunta muna sila sa DDR Claims Counter upang tiyakin na maaari silang sumali sa LRP bago i-file ang kanilang LRP application.