image

Idinaos ng Philippine Carabao Center (PCC) ang 2nd National Carabao Center Conference 2016 nitong nakaraang Nobyembre 14-16 na ginanap mismo sa PCC National Headquarters  ang Gene Pool Science City of Muños, Nueva Ecija.

Naging tampok sa nasabing pagdiriwang ang kwento ng kaalaman, kasanayan at karanasan sa pag-aalaga ng kalabaw na masusing sinuri ng mga eksperto  sa PCC, gamit ang mga makabagong technolohiya na angkop sa pag-aalaga nito, na ang makikinabang ang mas nakakarami. .

Sa taong ito, ang tema ng nasabing okasyon ay: “ Nagsipag, Nagnegosyo, Nagtagumpay,” ito ay patungkol sa mga mga magasakang nagsikap na mapagtagumpayan ang pinagkukunan ng kanilang ikabubuhay at pagpapa-aral sa kanilang mga anak.

Nagsipag, ito yung mga magsasakang gumamit ng mga makabagong kaalaman, technolohiya o best practices para sa pagpapakain, pangangalaga, pagpapabuntis para sa magandang kalusugan ng alagang kalabaw.

Nagnegosyo, mga indibidwal , kooperatiba o assosasyon na naglakas loob na mamuhunan sa pagnenegosyo na salig sa kalabaw na naipakita ang unti-unting paglaki ng puhunan at kita.

Nagtagumpay, ito naman yung mga magsasakang nag-negosyo na naka-pagpatayo na ng sariling bahay, nakapag-patapos na sa pag-aaral ng mga anak, nakakabili na ng mga mamahaling gamit sa bahay, at patuloy na lumalaki ang negosyo.

Naging sentro rin sa ikalawang NCC ang ginanap na session na kung saan 12 kalahok ang nakibahagi at ibinahagi ang kanilang karanasan at kaalaman kung paano ang tamang proseso at pagawa nito: una ng nagbahagi ng ng kanyang kaalaman si Isagani R. Cajucom patungkol sa Pagbuburo ng Damong  pakain sa kalabaw; sinundan ni Catalina C. Visda, Patungkol naman sa Kasanayan sa Pag-aalaga ng Gatasang kalabaw; Artipisyal na pagsesemilya ng kalabaw ang ibinahagi naman ni Sernan R. Pelayo; Pag-aalaga naman ng Bulugang kalabaw ang naging topic ni Eugenio J. Fedecano, Jr.; Biogas Digester naman ang tinalakay Eliseo C. Mislang; Si Imelda P. Zamora naman ang nagpaliwanag ng tungkol sa Vermicomposting; ibinahagi naman ni Ariel Viñas ang Kaytamis na tagumpay ng Aying’s Pastillas; Dairy Box: Go! Sa Negosyong Salig sa Kalabaw ang ibinahagi ni Lioncio Callo; Carne Ybanag ang kay Arturo Tabbu; Tilapia at  Gatas ng Kalabaw : Nang Pasamahi’y Wow! ang ibinahagi ni Prof. Dana Vera Cruz; Biajero naman ang kay Jesus Reyes Mateo at ang panghuli ang Lakas- Kalabaw sa Kita’y Hataw! Ni Joel Lazaro Morales. (Click picture below to enlarge)

imageimage

 

imageimage