Sa kauna-unahang Pambansang Paligsahan Sa Ispeling: Iispel Mo! tinanghal na kampeon ang Rehiyon 2 na ginanap nitong nakaraang Nobyembre 30, 2016 sa National Educator’s Academy of the Philippines sa Concepcion, Lungsod ng Marikina.

Kinilala bilang kampeon si Karla Rhea C. Abella ng Mababang Paaralan ng Pataya ng Solano, Cagayan mula sa labing-apat ng kalahok sa nasabing pambansang timpalak. Nakatanggap siya ng plake, tropeo, sertipiko, at PHP35,00.00 samantalang tropeo para sa  rehiyon  na kaniyang kinatawan. Sumailalim siya sa komprehensibo at masusing pagsasanay ng kaniyang gurong si Bb. Milyn B. Alipio na nakatanggap ng sertipiko at gantimpalang PHP5,000.00.

Nakuha naman ang ikalawang puwesto ng mag-aaral mula sa National Capital Region na si Gichelle Mirachle C. Burwell ng Mababang Paaralan ng Palanan ng Lungsod Makati. Pinagkalooban siya ng plake, tropeo, sertipiko, at PHP25,000.00 samantalang nakatanggap naman ng tropeo kaniyang pinagmulang rehiyon. Naging gabay niya sa pagsasanay ang kaniyang guro na si Bb. Consuelo M. Iguin na pinagkalooban ng sertipiko, at PHP3,000.00.

Mula sa Rehiyon VIII ang tinanghal sa ikatlong puwesto na si Kristel Ann Patrice O. Santos ng Sentral na Paaralan ng Baybay I ng Baybay, Leyte. Pinagkalooban siya ng plake, tropeo, sertipiko, at 15,000.00. Nakatanggap naman ng tropeo ang rehiyon na kaniyang kinatawan. Sumailalim siya sa pagsasanay ng kaniyang guro na si Bb. Gemma R. Molina na nakatanggap naman ng sertipiko at PHP2,000.00.

Naging matagumpay ang paligsahan sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), katuwang ang Kapisanan ng Superbisor at Guro sa Filipino (KASUGUFIL).

Isinulong sa pambansang timpalak na ito na malinang ang kakayahan at mapataas ang antas ng kalidad at kaalaman sa wikang Filipino ng mga mag-aaral samantalang napapayabong ang kakayahan sa wastong pagbabaybay ng mga salita alinsunod sa bagong ortograpiyang pambansa.  Tampok din sa pambansang paligsahan na ito na maisapanahon ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa wikang Filipino.