image 

Nilutas ng Monsanto Phil. ang suliranin ng mga magsasakang nagtatanim ng mais sa bansa, ang kakapusan o kawalan ng puhunan para  mabungkal at matamnan ng mais ang kanilang sakahan.

kamakailan nagsanib puersa at inilunsad ng Monsanto at Metrobank sa mga bansa sa Timog Silangang Asya (Southeast Asia) ang Dekalb MLite na kinabibilangan ng bansang Australia, China, India, Indonesia, Japan, New Zealand, Pilipinas, South Korea at Vietnam. Ang Dekalb Mlite, ang kauna-unahang credit card facility na may mababang tubo para sa mga magmamais.

Ayon sa pag-aaral, ang bansang Pilipinas ay 60% sa magsasakang nagtatanim ng mais ang umaasa sa mga nagpapautang na maikling panahon lamang ang itinakdang pagbabayad, ngunit hindi nangangailangan ng kolateral pero nagpapataw ng malaking interes. 

Dahil dito, hindi maiwasang ilahad ni Rachel Lomibao, CEO ng Monsanto Philippines, na saksi siya at naging karanasan ng kanyang pamilya ang kakulangan ng puhunan ng isang magsasaka upang makapagtanim mula pa lamang sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-ani ng pananim. Sa madaling salita ay gumagastos na umano ang isang magsasaka bago pa man ito tuluyang mapakinabangan. 

Kung kaya naman, bilang kauna-unahan Pilipinang CEO ng Monsanto, ninais ni Lomibao na magkaroon ng kakayahan ang mga magsasaka na mamuhunan o magkaroon ng sariling negosyo at hindi mabaon sa utang.  

Naniniwala si Lomibao na ang pagsasanib-puersa ng Monsanto at Metrobank ay magmumulat sa iba pang commercial banks na pagtu-unan ng pansin at mamuhunan din sa agrikultura, hindi lamang upang magpautang kundi maging sa pagpapaunlad ng  imprastraktura gaya ng post-harvest facilities at farm mechanization technologies.

Una nang nabigyan ng Metrobank ang Model Agro Sales sa katauhan ni Delson Sonza na mula sa Panay Island na nasa rehiyon ng Visayas. Ang Model Agro Sales ay naging malaking bahagi ng pag-unlad ng industriya ng hybrid corn na nagpatatag din sa mga feed millers sa nabanggit na lugar.

Asahan ng mga magmamais sa iba’t-ibang dako ng bansa na mabibiyayayan din sila ng Dekalb MLite, bilang pambansang programa ng dalawang matatatag na kumpanya sa larangan ng agrikultura at pananalapi.