Bilang tugon sa hiling ng mga employers at individual na miyembro ng SSS, inanunsiyo ng Social Security System (SSS) na binago na nito ang deadline sa pagbabayad ng kontribusyon para sa mga buwan ng Enero hanggang Hunyo 2018.

Sa ilalim ng Resolusyon Blg. 361-s.2018, nirebisa ng Social Security Commission (SSC) ang deadline para sa pagbabayad ng buwanang kontribusyon. Para sa mga employers, mula sa kasalukuyang deadline na ika-10, ika-15, ika-20, ika-25 at katapusan ng buwan ay maaari nilang bayaran hanggang sa katapusan ng buwan ang obligasyon sa SSS. Sa kasalukuyang iskedyul ng pagbabayad, nakabatay ang deadline ng mga employers sa huling numero ng SS number.

Halimbawa, kung ang deadline ng employer sa pagbabayad ng kontribusyon para sa buwan ng Marso 2018 ay Abril 10, 2018, maaari pa ring bayaran ito hanggang Abril 30, 2018 nang walang multa.

Gayundin, ang mga self-employed at voluntary members ay maaaring magbayad ng kontribusyon sa katapusan ng susunod na buwan ng akmang buwan o quarter ng kontribusyon anuman ang huling numero ng kaniyang SS Number na dating batayan ng deadline ng pagbabayad sa SSS.

Halimbawa, kung pumalya sa pagbayad ang miyembro ng kaniyang kontribusyon para sa buwan ng Marso 2018 o Enero hanggang Marso 2018, maaari pa rin niyang bayaran ito hanggang Abril 30, 2018.

Binago ang iskedyul ng pagbabayad ng kontribusyon ng mga miyembro kasunod ng implementasyon ng Real Time Posting of Contributions (RTPC) program na mayroong system infrastructure adjustments.

Anumang multa na binayaran ng mga employer base sa kasalukuyang deadline ng mga angkop na buwan mula Enero hanggang Hunyo 2018 ay isasauli ng SSS.

Mula Disyembro 2017, mayroong mahigit sa 960,000 rehistradong employers at pinagsamang 8.63 milyon na rehistradong voluntary at self-employed members.