Tanging masterlist lamang ng mga nasawi sa sunog sa Kentex Manufacturing Corporation na mula sa Lokal na Pamahalaan ng Valenzuela ang magiging batayan ng Social Security System (SSS) sa pagproseso ng funeral at death benefits ng mga biktima.
“Magsisilbing death certificate ng 74 biktima ang masterlist mula sa City Government of Valenzuela kaya sisimulan na namin ang pagproseso ng kanilang funeral at death benefits,” sabi ni Senior Vice President Jose Bautista ng NCR Operations Group.
Hawak na ng SSS ang opisyal na listahan ng mga pangalan ng mga biktima at mga kaukulang benepisyaryo pati ang kanilang relasyon sa mga nasawi sa aksidente. Ito ang magiging batayan sa pagpo-proseso at pag-apruba ng mga claims.
Bilang administrador ng Employees’ Compensation Program (ECP), ang SSS din ang magpoproseso ng EC claims ng mga biktima dahil namatay sila sa oras ng trabaho.
Ang ispesyal ng procedure para sa pagproseso ng funeral at death benefits ng mga biktima ng Kentex ay nakapaloob sa Office Order 2015-024 o “Guidelines on the Payment of Benefits to the Victims of the Fire Incident at Kentex Manufacturing Corporation” na inilabas ng SSS noong Mayo 27, 2015. Nakasaad sa guidelines na sapat ng batayan ang masterlist para iproseso ang EC funeral claim.
Pangkaraniwang limang dokumento ang kailangang isumite sa SSS para iproseso ang EC funeral claim. Kabilang dito ang death certificate, report of death, certificate of employment, job description/ statement of duties and responsibilities, police investigation report at photocopy ng pahina ng logbook ng kumpanya dahil ang pagkamatay ay work-related.
Ikinalat ng SSS Benefits Administration Division ang kopya ng masterlist sa lahat ng branches nito kung saan sakop ang mga apektadong miyembro para mas madali silang makapag-apply ng benepisyo.
Tatanggap ng P20,000 Funeral Benefit mula sa SSS at P20,000 mula sa Employees Compensation ang pamilya ng mga nasawing manggagawa kahit isang buwan lamang ang inihulog na kontribusyon.
Ang halaga ng death benefit naman ay depende sa bilang ng kontribusyong inihulog ng miyembro sa SSS. Kung nakapaghulog ng 36 buwanang kontribusyon sa SSS ang miyembro ay tatanggap ng buwanang pension ang kanyang mga benepisyaryo at lump sum benefit naman kung kulang sa 36 buwan ang kanilang kontribusyon.